BN Green Solutions, Full Service ROOF-top pakket

Alles onder één ROOF

Full Service

Realisatie
Ontwikkeling en Engineering
Onderhoud
Financiering

BN Green Solutions BV heeft jaren gewerkt aan het ontwikkelen van een perfect en gestroomlijnd ontzorgingspakket voor (semi) overheid, bedrijven en particulieren. Simpel, effectief en groen. Dit heet het Roof-top pakket.

Van ontwikkeling, indirecte engineering, realisering, onderhoud tot aan financiering.

Alles onder één ROOF. Alles in eigen beheer en op maat. Dit om het gewenste eindresultaat te bereiken voor onze klanten, duurzame energie en duurzame opwekking voor de lange termijn en zonder zorgen.

Ontwikkeling / engineering / oplossingen

Onder ontwikkeling verstaan wij het engineeren van het gehele project door onze partner Viro. Dat wordt verzorgd door een team van eigen engineers. Zij berekenen bijvoorbeeld hoeveel vermogen (lees: aantal zonnepanelen) er op het dak(en) passen; hoeveel energie er opgewekt zal worden (afhankelijk van de oriëntatie, de hellingshoek van de zonnepanelen, de locatie, het type panelen, de beschaduwing) en met behulp van het gecommuniceerde stroomverbruik wordt berekend hoeveel van de opgewekte energie er zelf gebruikt kan worden en hoeveel energie zal worden geleverd aan het net. Er wordt altijd naar een oplossing gezocht die voor alle partijen een verbetering, kostenbesparing en verduurzaming betekent geldt dit tevens voor de laadpunten, warmtepompen en de besparende tak van gecertificeerde LED verlichting. Dit wordt uitgewerkt in een maatwerkvraagstuk, het operational lease model en rapport.

Alles onder één dak met het ROOF-top pakket van BN Green Solutions

Financiering complete Roof-Top pakket

Het financieren van een project gebeurt altijd op basis van de situatie van de betreffende partner en op basis van het gekozen model: operational lease. In dit model hoeft bijvoorbeeld de dak-eigenaar, vastgoedontwikkelaar, huurder en/of gebruiker niet te investeren. BN Green Solutions BV blijft eigenaar van het systeem(en) en neemt de volledige investering voor haar rekening. (under construction)

Realisatie

Nadat de detail-engineering is voltooid en door een externe partij is goedgekeurd (standaard kwaliteitscontrole) en nadat de financiering is geregeld, volgt de realisatie van bijvoorbeeld het zonnestroomproject. Dit gebeurt, wederom, volledig in eigen beheer. Eigen projectleiders en eigen opzichters / uitvoerders zorgen ervoor dat de realisatie soepel en volgens een strakke planning verloopt. Dit om een optimaal presterend zonnestroomproject te kunnen opleveren en garanderen.

Onderhoud en exploitatie

Nadat een zonnestroom- Laadpaal – LED en / of warmtepompen project is opgeleverd, in bedrijf is gesteld en door een externe partij is gekeurd, wordt het project binnen BN Green Solutions BV overgedragen aan de afdeling Maintenance, die het project exploiteert. Dat houdt concreet in dat er, met eigen monteurs, preventief en correctief onderhoud wordt verricht, dat de energieopwekking / besparing dagelijks gemonitord wordt door onze data-analist en dat eventuele problemen binnen 24 uur gerapporteerd en behandeld worden. Deze afdeling is opgericht en ingericht in het portfolio van BN Green Solutions BV voor het optimaal te laten presteren en renderen.

Door op deze manier te werk te gaan, kunnen wij garanties bieden waar wij achter staan en waarvan wij weten dat we ze de komende 15 tot 20 jaar kunnen blijven bieden. Zelf duurzame energie besparen en opwekken is de oplossing die BN Green Solutions BV biedt. Met het Roof-top pakket is de klant verzekerd van een volledige ontzorging. Voor iedereen is BN Green Solutions BV nu binnen handbereik en green pROOFed.